"Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với châu Á sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động đến Việt Nam”
(06/09/2013)
Đề tài nghiên cứu làm rõ sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với châu Á sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động của nó đối với Việt Nam trong thập kỷ tới.
“Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động đến Việt Nam” “Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động đến Việt Nam”
(07/09/2013)
Những động thái điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ và Trung Quốc thời gian gần đây đang gây tác động lớn đến các nước khu vực trong đó có Việt Nam, vào lúc quan hệ của Việt Nam với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn đang phát triển. Hoa Kỳ và Trung Quốc đều là hai đối tác quan trọng nhất của Việt Nam.
“Điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Việt Nam sau khủng hoảng tài chính 2008” “Điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Việt Nam sau khủng hoảng tài chính 2008”
(06/09/2013)
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong thời gian qua đã có những tác động sâu sắc tới Hoa Kỳ. Để duy trì tầm ảnh hưởng và lợi ích lâu dài của mình với tư cách là một siêu cường, Hoa Kỳ không thể không tiến hành những bước điều chỉnh chiến lược trên bình diện toàn cầu, khu vực (mang tính đa phương) và với từng quốc gia (mang tính song phương) trong đó có Việt Nam.
“Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với các nước Mỹ Latinh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động tới Việt Nam” “Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với các nước Mỹ Latinh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động tới Việt Nam”
(19/08/2013)
Đề tài phân tích một số nét cơ bản trong sự điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.
“Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Châu Phi và Trung Đông sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và tác động đến Việt Nam” “Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Châu Phi và Trung Đông sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và tác động đến Việt Nam”
(08/08/2013)
Mục tiêu chiến lược đối với châu Phi và Trung Đông không thay đổi nhưng Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận và công cụ thực hiện chiến lược với khu vực này.
Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ hợp tác Việt Nam -CuBa trong bối cảnh của Châu Mỹ giai đoạn 2011-2020 Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ hợp tác Việt Nam -CuBa trong bối cảnh của Châu Mỹ giai đoạn 2011-2020
(07/08/2013)
Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ hợp tác Việt Nam -CuBa trong bối cảnh của Châu Mỹ giai đoạn 2011-2020
Những vấn đề chính trị - kinh tế (trong nước) nổi bật của Hoa Kỳ giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến Việt Nam Những vấn đề chính trị - kinh tế (trong nước) nổi bật của Hoa Kỳ giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến Việt Nam
(07/08/2013)
Những vấn đề chính trị - kinh tế (trong nước) nổi bật của Hoa Kỳ giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến Việt Nam
“Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam” “Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam”
(13/08/2013)
Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam
“Sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu và khu vực của Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính và tác động tới Việt Nam” “Sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu và khu vực của Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính và tác động tới Việt Nam”
(20/08/2013)
Đề tài phân tích nội hàm chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ và những điều chỉnh về chiến lược này trong những năm gần đây.
Xem tin phát hành ngày:

VIETNAM INSTITUTE OF AMERICAS STUDIES

COPYRIGHT © VIETNAM INSTITUTE OF AMERICAS STUDIES

Address: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mobile: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn