Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
(09/08/2013)
Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu tư vấn chính sách, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Hoa Kỳ và các nước thuộc Châu Mỹ nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước khác thuộc Châu Mỹ; thực hiện tư vấn khoa học; đào tạo và tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.
Xem tin phát hành ngày:

VIETNAM INSTITUTE OF AMERICAS STUDIES

COPYRIGHT © VIETNAM INSTITUTE OF AMERICAS STUDIES

Address: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mobile: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn