Tìm kiếm
Số tháng 03/ 2020 (264)

Số tháng 03/ 2020 (264)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG TRÀ (TEA PARTY) TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ HIỆN NAY VÀ CUỘC TRANH CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2020 • CẠNH TRANH MỸ - TRUNG: TIẾP CẬN BẢN CHẤT VÀ THỰC TIỄN • CHỦ NGHĨA DÂN TUÝ DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG DONALD TRUMP • TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA MỸ Ở CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG NHIỆM KỲ ĐẦU CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP • VIỆT NAM SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP: NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI • MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HÀNG MÂY, TRE ĐAN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM • VỀ CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ •
Số tháng 02/ 2020 (263)

Số tháng 02/ 2020 (263)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG QUỐC TỚI VIỆT NAM • TÁC ĐỘNG CỦA NHÂN TỐ MỸ ĐỐI VỚI AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY • VIỆT NAM TRONG CHIẾN LƯỢC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC • QUAN HỆ TRUNG - MỸ TỪ KHI NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA THÀNH LẬP ĐẾN NAY • NGOẠI GIAO VĂN HÓA HOA KỲ GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 2008: NHẬN THỨC VÀ TRIỂN KHAI • QUAN HỆ THƯƠNG MẠI NGOẠI KHỐI CỦA MERCOSUR TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY •
Số tháng 01/ 2020 (262)

Số tháng 01/ 2020 (262)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

QUAN HỆ MỸ - TRUNG 2009-2019: DIỄN BIẾN VÀ TÁC ĐỘNG • MỘT SỐ MÂU THUẪN, NHƯỢNG BỘ VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG LIÊN MINH MỸ - HÀN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NAY • KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ • CÔNG NGHỆ 5G - NHÂN TỐ THÚC ĐẨY SỰ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Ở KHU VỰC MỸ LATINH • KINH TẾ VIỆT NAM TRONG CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG • VẤN ĐỀ TÌM KIẾM ĐỒNG MINH TRONG CÁCH MẠNG MỸ (1775-1783) QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG ÁN ĐẶT RA •
Số tháng 12/2019 (261)

Số tháng 12/2019 (261)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

• Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhìn từ góc độ chính trị Mỹ • Xung đột thương mại Nhật - Hàn và vai trò trung gian hòa giải của Mỹ • Nhìn lại quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ • Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: tác động và hàm ý chính sách cho Việt Nam • Kinh tế Mỹ Latinh giai đoạn 2010-2018 • Đấu tranh cho “Quyền được chiến đấu” - Sự tham gia của người Mỹ gốc Phi trong quân đội liên bang thời kỳ nội chiến • Thông tin
Số tháng 11/2019 (260)

Số tháng 11/2019 (260)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

• Chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ sang Việt Nam • Kito giáo trong đời sống văn hóa Mỹ. • Ảnh hưởng của nhóm lợi ích đến chính sách nông nghiệp của Mỹ: Nghiên cứu trường hợp ngô - ethanol. • Kinh tế Chile sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. • Một số nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế Brazil trong giai đoạn 2010-2018. • Vai trò của chính phủ đối với phát triển khu công nghệ cao ở Hoa Kỳ. •Thực trạng phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng giày da Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
Số tháng 10/2019 (259)

Số tháng 10/2019 (259)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

• Kinh tế Mỹ năm 2019 và triển vọng năm 2020 • Quan hệ thương mại Mỹ - Mỹ Latinh thời gian gần đây • Vấn đề nhập cư trong chính trị Mỹ hiện nay • Những lợi ích chiến lược trong quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ • Chính sách đối với Nga của Tổng thống Donal Trump • Tiếp cận một số quan điểm trong nghiên cứu văn hóa chính trị Canada • Sự khác biệt về lao động và phương pháp quản lý giữa các công ty Mỹ và Nhật Bản

VIETNAM INSTITUTE OF AMERICAS STUDIES

COPYRIGHT © VIETNAM INSTITUTE OF AMERICAS STUDIES

Address: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mobile: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn